ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 2563

มาตรการรับมือกับภัยแล้งในปีหน้า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำ เตรียมการรองรับการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรของประเทศ

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้า ทำให้ปริมาณฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ประชาชน และเกษตรกร ต้องเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชผล และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนด้วย

ท่ามกลางน้ำต้นทุนเหลือน้อย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ระบุ เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากภาวะแล้งในปีนี้ ทำให้ปีหน้าจะยกระดับสู่ภาวะแล้งปานกลาง เนื่องจากปีนี้ เขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งกักเก็บน้ำได้น้อย และระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำสุดในรอบ 10 ปี แนะเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ยังเสี่ยงความร้อนสะสม เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติไฟป่าได้ในหลายพื้นที่ ทุกภาคส่วนต้องเตรียมรับมือภัยแล้ง อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ขณะที่ประชาชนทุกคนทุกบ้านต้องปรับตัว ร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ไม่ปล่อยน้ำทิ้งให้สูญเปล่า ประคับประคองให้ผ่านวิกฤตแล้งไปด้วยกัน