สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : แขวงทางหลวงยโสธร แจกส้มตำแก้ง่วงให้กับนักเดินทาง

ที่จังหวัดยโสธร บริการตำส้มตำฟรี ให้กับนักเดินทาง เพื่อแก้ง่วง

ที่จุดบริการประชาชนของแขวงทางหลวง มีบริการตำส้มตำแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่กำลังเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับประทานฟรี เพื่อเป็นการแก้ง่วง โดยเฉพาะคนขับรถในระยะไกล ๆ

และนอกจากจะนำส้มตำแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขับผ่านจุดบริการแล้ว แขวงทางหลวงยโสธร ยังได้จัดที่เอาไว้ภายในจุดบริการ เพื่อให้ผู้ที่จอดพักเหนื่อยได้แวะนั่งรับประทานส้มตำไปด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ คอยให้บริการแบบเป็นกันเอง และคนขับยังสามารถตำส้มตำตามสูตรถนัดของตนเองได้อีกด้วย เพื่อให้คนขับรถได้เปลี่ยนอิริยาบถ พักผ่อน และแก้ง่วงไปในตัว ก่อนที่จะได้ขับรถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย