ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตรียมรับลมหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อีสานลดลง 1-3 องศา เหนือมีฝนลูกเห็บตก

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน สำหรับลมตะวันออก พัดปกคลุมภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด

ภาคอีสาน อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส ยอดภูมิอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-13 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับภาคใต้ มีฝนบางพื้นที่ ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส