7HD ร้อนออนไลน์

มท.1 แจง กม.ภาษีที่ดินฯ เน้นเก็บจากคนรวย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยจะเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 นี้ ว่า ขั้นตอนต่อจากนี้จนถึงเดือน มี.ค. 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จะต้องทำเรื่องแจ้งไปยังประชาชนว่า มีที่ดิน มีสิ่งปลูกสร้างใดบ้าง จากนั้นหากประชาชนมีความเห็นไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้ง สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกลับมาได้หลายช่องทาง โดยใช้เวลา 1 เดือน

ส่วนกรณีที่มีปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ ตนอยากเรียนเพื่อความสบายใจว่า เนื่องมาจากหลักเกณฑ์การเก็บภาษีอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย กำลังทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้เลื่อนเวลาออกไป ต้องรอดูว่าจะมีหลักเกณฑ์ต่อไปอย่างไร ถ้าศึกษาเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.นี้อย่างถ่องแท้ จะรู้ว่าเขาต้องการเก็บภาษีจากคนที่มีเงิน บางคนนำเรื่องนี้ไปเทียบกับภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บอยู่เดิมว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า

ภาษีบำรุงท้องที่ที่เราใช้อยู่นี้ อัตราจัดเก็บที่ใช้เป็นอัตราวงรอบตามจำนวนราคาประเมินที่ดินสิ่งปลูกสร้างเมื่อปี 2521-2524 เป็นฐาน เราไม่ได้ปรับมา 40 ปีแล้ว หากปรับฐานราคาที่ดินก็จะขึ้นมามากกว่าเดิม อย่างไรก็ตามการใช้กฎหมายใหม่นี้ ก็ยังไม่ได้ใช้อัตราการจัดเก็บในช่วงปีใหม่นี้ เขายังคงใช้วงรอบปี 2559-2562 อยู่ก็อาจจะต้องเสียเพิ่มขึ้น ขอย้ำว่าเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ดังกล่าว ต้องการเก็บภาษีจากคนที่มีฐานะ ไม่ใช่เอาจากคนจน ถ้ามีทรัพย์สินไม่ถึง 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสีย

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เก็บภาษีแพง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น พี่น้องประชาชนไม่ได้น้อยหน้า ประเทศอื่นเขาเก็บกันแพงกว่านี้มาก เรายังไม่ได้เก็บมาก แต่เราดูแลพี่น้องประชาชนได้หลายเรื่อง ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการศึกษา ซึ่งอยากได้ดีกว่านี้ แต่ก็ต้องมีเงินมากกว่านี้ พี่น้องประชาชนยังไม่ต้องตกใจ เนื่องจากเราขยายเวลาไปถึงเดือน มี.ค. เขาจะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชน

ขณะนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำลังหาข้อยุติให้ได้ ทั้งเรื่องรายละเอียดที่ต้องทำข้อตกลงกันอีกเยอะ และหลักการต้องสอดคล้องกัน ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น และอย่างที่บอกว่าคนที่มีรายได้น้อย มีทรัพย์สินน้อยไม่ต้องเสีย คนที่มีมากหน่อยก็จะเสีย แต่ไม่ถึงขนาดมาก ยังมีช่องทางออกให้ ถ้าที่อยู่อาศัยก็โดนน้อย ไม่ได้ถึงกับเคร่งเครียดมากนัก