ข่าวการเมือง

“วราวุธ”ขอเวลาตรวจสอบ“เอ๋ ปารีณา”ปมที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาภายใต้เสียงปริ่มน้ำ จะเห็นว่าทุกครั้งสามารถแก้ปัญหาได้ แต่เป็นธรรมดาของสภาที่มาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีภารกิจและความท้าทายแต่เชื่อว่าการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาล และรัฐมนตรีจะสามารถนำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะไปได้ตลอดรอดฝั่ง แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกาารอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงและต้องให้กำลังใจฝ่ายค้านเพราะตลอด 5-6 ปี นับว่าเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายค้านได้มีโอกาสทำหน้าที่ตรวจสอบข้อบกพร่องของรัฐบาล

ส่วนการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้น ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรเกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดผลของการชุมนุม จะเป็นตัวจุดชนวนความขัดแย้ง ซึ่งต้องควบคุมไม่ให้เกิดเหตุบานปลายอย่างที่ผ่านมา และท้ายที่สุดก็มีบทเรียนให้เห็นเป็นอย่างดีว่าไม่ก่อให้เกิดผลดี

ขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีพระราชบัญญัติตัวใหม่ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่มีทั้งข้อดี และบางส่วนที่จะต้องปรับปรุง โดยประเด็นสำคัญคือการรับฟังความเห็นของประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์ ต้องรับฟังเสียงประชาชน

นายวราวุธยังย้ำการทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในกระทรวงฯ ที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการรุกที่ป่าที่มีคนของพรรคร่วมเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกรณีที่ดินของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งประชาชนอาจยังกังวลว่าจะเอื้อประโยชน์ให้คนในพรรคร่วม ว่า กระทรวงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงจังในการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าเป็นคดีของบุคคลใด ใช้มาตราฐานทางกฎหมาย และแผนที่เดียวกัน สามารถให้ความมั่นใจแก่ประชาชนได้ ซึ่งต้องใช้เวลาตามกระบวนการทำงานของภาครัฐ  อาจไม่รวดเร็วถูกใจประชาชน  เพราะต้องรอบคอบและต้องทำตามข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้อง

ในช่วงท้ายนายวราวุธ ยังย้ำเรื่องการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ที่หัวใจสำคัญในการร่วมกันรณรงค์เรื่องนี้คือการมีวินัยของคน ฝากย้ำถึงประชาชนร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เพราะจะสามารถลดปริมาณขยะปีละหลายล้านถุง และขอให้พยายามช่วยกันพกถุงผ้า กระบอกน้ำติดตัว โดยก้าวต่อไปของกระทรวงฯคือการรณรงค์เลิกใช้หลอดพลาสติก ถาดโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศไทย