7 สีช่วยชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่เร่งตีเส้นจราจร อำนวยความสะดวกช่วงปีใหม่ ใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตีเส้นจราจรเพิ่มความชัดเจน หวังผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัย

ที่จังหวัดนครราชสีมา บริเวณสี่แยกอวยชัย ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย ซึ่งจุดนี้เป็นสี่แยกใหญ่รับรถจากภาคตะวันออกมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน และเป็นจุดตัดของถนนทางหลวงสาย 24 สีคิ้ว-โชคชัยเดชอุดม ซึ่งเดินทางไปภาคอีสานตอนล่าง เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 3 เร่งตีเส้นจราจร เพิ่มความชัดเจนของช่องจราจร และเครื่องหมายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 304 นครราชสีมา-กบินทร์บุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยง สำหรับการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเทศกาลด้วย

ส่วนเส้นทางบ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างสูง และลาดชัน เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ได้เร่งตีเส้นจราจร และทาสีทางเท้าให้มีความชัดเจน พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงผิวการจราจรถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ 93-94 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนใช้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ที่จังหวัดตาก แขวงทางหลวงตากที่ 1 ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงในสังกัด เร่งทาสีขอบทางเท้า และตีเส้นจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกต่าง ๆ บนถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เชื่อมต่อภาคเหนือกับกรุงเทพมหานครให้ชัดเจน เพื่อเป็นจุดสังเกต เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นให้กับผู้ขับขี่ โดยคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก

ดังนั้น ในภาคส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินมาตรการเพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุแล้ว ในส่วนของผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ก็ต้องขับขี่กันด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เคารพกฎจราจร และหากเหนื่อยล้าจากการขับรถ อย่าฝืน แวะพักตามจุดพักต่าง ๆ แล้วค่อยออกเดินทางต่อ