ห้องข่าวภาคเที่ยง

100 ข่าวเล่าเรื่อง : ก๋วยเตี๋ยวชุด แห่งเดียวในไทย จ.สระบุรี

ก๋วยเตี๋ยวชุด แห่งเดียวในไทย จ.สระบุรี

ร้านตั้งอยู่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 089-127-4579