เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ช่อง 7HD ร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

แบงค์ อาทิตย์, โก้ วศิน, ฮาน่า ลีวิส และพระพาย รมิดา ตัวแทนจากโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ประกาศตัวเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ "พลังคนไทยปันรักให้โลก" ที่ช่อง 7HD จับมือร่วมกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ที่จะเชิญชวนคนไทยรักษ์โลก งดรับ งดใช้ถุงพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในชีวิตประจำวัน

อีกสิ่งสำคัญนอกจากงดใช้ถุงพลาสติกแล้วการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการทิ้งและคัดแยกขยะก็เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะสามารถนำไปรีไซเคิลหรือขายได้ และยังมีเทคโนโลยีใหม่ "ซี-ซาเล้ง" ที่มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรก แอปพลิเคชันสำหรับผู้ทิ้งขยะที่สามารถจัดการได้ครบวงจร ส่งต่อผู้ขนส่งและศูนย์จัดการขยะ เพื่อนำขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 

ขณะที่นโยบายรัฐบาล ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ จะเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – Use Plastic) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งคาดว่าจะลดได้ถึง 13,500 ล้านใบ พร้อมเดินหน้างดใช้ "หลอดพลาสติก" เป็นลำดับถัดไป

ช่อง 7HD มีนโยบายรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เป็นวาระแห่งชาติ ส่วนผู้ประกอบการผลิตจำหน่ายถุงพลาสติก ภาครัฐเตรียมศึกษาหาทางเยียวยาไปพร้อมๆ กันด้วย ...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook  CH7HD Social Care