ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เวลา 14.20 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 12 นาย พร้อมทั้งพระราชทานอาหารว่าง ถุงยังชีพ ปฏิทินปีใหม่ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ขนม และน้ำสมุนไพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ทหารที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดและเหตุลอบยิง จากพื้นที่ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยได้รับการรักษาตามอาการ และอยู่ในระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย มีการทำกายภาพบำบัดและรักษากระดูก, การฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย ร้องเพลง และสันทนาการ รวมทั้งการฝึกอาชีพ ได้แก่ อัดกรอบพระ และซ่อมเครื่องไฟฟ้า จากเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าไปฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วย เพื่อสร้างรายได้ระหว่างการพักฟื้นในโรงพยาบาล ซึ่งหลังจากที่เป็นปกติออกจากโรงพยาบาลฯ ไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาให้งานของตนเองเกิดความก้าวหน้า สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ มีบางนายได้ร่วมโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนพัฒนาความสามารถให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด