ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันนี้ ที่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งสำนักพระราชวัง เปิดให้บุคคลสำคัญ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2563 โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 มีบุคคลสำคัญ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ คณะองคมนตรี และภริยา, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ประธานศาลฎีกา, ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานรัฐสภา, ประธานองค์กรอิสระต่าง ๆ และคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม มีผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมชลประทาน, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ พร้อมลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด