เช้านี้ที่หมอชิต

เผยสถิติ 5 วัน เทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

เช้านี้ที่หมอชิต - สถิติ 7 วันอันตราย วันที่ 5 ของเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 256 คน บาดเจ็บ 2,588 คน โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 542 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 คน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 567 คน

ขณะที่ อุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง มีจำนวนผู้เสียชีวิต 256 คน ผู้บาดเจ็บจำนวน 2,588 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงอยู่ที่ ดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็ว ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 76 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดยังคงเป็น กรุงเทพมหานคร ขณะที่จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่