สนามข่าว 7 สี

ยอดเมาแล้วขับ 5 วัน พุ่ง 8,557 คดี สูงกว่าปีก่อน ขอนแก่นซิวแชมป์สูงสุด

ใกล้จะครบช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ปรากฎว่าในช่วง 5 วันที่ผ่านมา มีคดีเมาแล้วขับเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมแล้ว 8,557 คดี สูงกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันถึง 2,553 คดี

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการศาล 3,703 คดี แยกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,701 คดี และคดีขับรถประมาท 2 คดี

ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 5 วัน คือระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 8,711 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 8,557 คดี คดีขับรถแล้วเสพยาเสพติด 139 คดี คดีขับซิ่งหรือแข่งรถ 1 คดี คดีขับรถประมาท 14 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด คือ จังหวัดขอนแก่น 507 คดี รองลงมากรุงเทพมหานคร 484 คดี และจังหวัดมหาสารคาม 476 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติสะสม 5 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กับ 2562 พบว่าคดีขับรถขณะเมาสุรา ปี 2561 มี 6,004 คดี กับปี 2562 มี 8,557 คดี เพิ่มขึ้น 2,553 คดี และเมื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราพบว่ามีผู้กระทำผิดซ้ำ 124 คดี

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจ ระบุว่า หลังจากพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดมาจากการขับรถในขณะเมาสุรา ได้เร่งขยายผลไปดำเนินคดีกับร้านค้าและผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนไปใช้บริการ โดยตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคม 2562 ได้ดำเนินคดีไปแล้ว 24 ราย

ขณะที่ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บอกว่า แม้ยอดการคุมประพฤติในความผิดฐานเมาแล้วขับจะพุ่งสูงขึ้น แต่สถิติคดีอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อนำไปเปรียบเทียบแบบวันต่อวันกับเมื่อปีที่แล้ว พบว่ามีจำนวนลดน้อยลง ส่วนผลจับกุมมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่าเพราะมีการจับกุมมากขึ้น อาจทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง แต่เพราะตัวเลขที่ลด ยังไม่ลดแบบมีนัยยะสำคัญ จึงต้องรอหลังจากช่วง 7 วันอันตรายผ่านไปแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรวมรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาคุมเข้มสาเหตุของการเมาแล้วขับ ไม่ใช่ทำแค่เฉพาะหน้าเทศกาลสำคัญ แต่จะผลักดันให้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้