7HD ร้อนออนไลน์

เสรี ขวาง ชวน รื้อโควตา สว.ที่เป็น ผบ.เหล่าทัพ

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นถึง การที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ยกเลิกโควตา สว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ 6 คน ว่า ข้อเสนอเหล่านี้ สามารถเสนอได้ แต่ต้องดูบริบทด้วยว่า รัฐธรรมนูญเดิมเขียนไว้แบบนี้ เพราะต้องการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 6 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคง เข้ามามีส่วนในการดูแลความเรียบร้อยของประเทศ

นายเสรี ที่เคยยอมรับว่า เป็นเกียรติที่สื่อมวลชนตั้งฉายาวุฒิสภาว่า "สภาทหารเกณฑ์" กล่าวเสริมว่า ข้อเสนอดังกล่าวต้องระวัง เนื่องจากหาก สว.ไปรับลูกหรือเห็นด้วย อาจจะลามไปถึงอำนาจหน้าที่อื่นของ สว.ด้วย เพราะในการแก้ไขจะต้องมีการแปรญัตติ หากมีการสงวนความเห็นว่าไม่เอา 6 คนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปทั้งหมดได้ สว.จึงต้องระวัง ทั้งนี้ การเสนอแบบนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น เป็นก้าวแรก แต่จะมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่ลามไปอำนาจหน้าที่ของ สว.ในส่วนอื่น


ตนยืนยันว่า ไม่ใช่การหวงอำนาจ แต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบ ที่เข้ามาทำหน้าตรงนี้แค่ 5 ปี ถ้าทำแบบนี้ถือเป็นการยึดอำนาจ สว.หรือเปล่า เพราะอาจจะมีคนอื่นแปรญัตติอย่างอื่น ยึดอำนาจหน้าที่ของ สว.ไปหมดเลย ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดในเวลา 5 ปีนั้น ถ้าจะแก้อะไร เสนอแก้อะไร อย่าแตะหมวด สว. ก็จะทำงานง่ายขึ้น เพราะทั้ง 6 คนอยู่แค่ 5 ปี ไม่ได้ยาวนานและผ่านมา 2 ปีแล้ว พอหมดตำแหน่งก็เปลี่ยนคนอื่นมา ควรเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาพรรคการเมืองจะดีกว่า