ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวร จ.พิษณุโลก

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่เฉพาะชาวบ้านในจังหวัดพิษณุโลก อาจมีบางช่วงที่เกิดความเห็นต่างทางความคิด ก่อสร้างอาคารพระตำหนักบดบังความสง่างามของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนชาวบ้านในพื้นที่เกิดความไม่สบายใจ รวมตัวคัดค้านพร้อมส่งข้อมูลร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ขยายผลร่วมกับปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 อาคารพระตำหนัก ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 จากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล ไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ หลังทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุและผล สำนักศิลปากรที่ 6 กรมศิลปากรจึงทำสัญญาจ้างเอกชน งบประมาณกว่า 22 ล้านบาท รื้อย้ายอาคารพระตำหนักที่อยู่ด้านหน้าออก ควบคู่กับก่อสร้างส่วนต่อเติม บริเวณด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลงพื้นที่ล่าสุดวันที่ 23 ธันวาคม พบว่า ผู้รับจ้างก่อสร้างเสร็จส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ส่วนรอยร้าวที่ปรากฏ ได้รับคำชี้แจงจาก ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานว่า เกิดขึ้นภายหลังผู้รับจ้างส่งมอบงานและจะแจ้งให้มาแก้ไขต่อไป โดยกรมศิลปากรยังเดินหน้าปรับปรุงพระราชวังจันทน์ ใช้งบประมาณอีก 20,500,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ในสัญญานี้ปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ยังได้ตั้งข้อสังเกต ศิลปกรรมโทนสีเดิม จากวัสดุทรายล้างสีเทาและทรายล้างสีขาว นอกจากเพิ่มความโดดเด่นของอาคารศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยอีกด้วย

ด้านผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 6 ระบุ ผู้รับจ้างก่อสร้างตามแบบ อย่างไรก็ตามจะนำเสียงสะท้อนนี้ หารือกับผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป

ขอบคุณภาพ : อ.ขวัญทอง สอนศิริ ถ่ายปี 2560
Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7