รอบรั้วรอบโลก

สวนสัตว์ลอนดอน ทำสำมะโนประชากรสัตว์ประจำปี

เจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์แซดเอสแอล (ZSL) ในกรุงลอนดอนของอังกฤษ ทำการนับจำนวนสัตว์ประจำปี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยการตรวจนับทำสำมะโนประชากรสัตว์ในสวนสัตว์แห่งนี้ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการทุกปี ตามเงื่อนไขการได้รับใบอนุญาตเปิดกิจการสวนสัตว์ และจะทำให้การประเมินการตกลูกของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ทำได้แม่นยำมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ประจำสวนสัตว์เปิดเผยว่า สัตว์บางชนิด เช่น เพนกวิน จะสามารถนับจำนวนได้ง่ายมาก เพราะเพียงให้เข้าแถวเพื่อป้อนปลาทีละตัวและนับไปด้วย ส่วนการนับจำนวนปลา ถือว่ายากที่สุด เพราะปลามีลักษณะเหมือนกัน ซึ่งการนับปลาไม่ให้ซ้ำกันนั้น ถือเป็นเรื่องยาก

ทั้งนี้ การตรวจนับทำสำมะโนประชากรสัตว์ จะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ จากนั้นจึงนำข้อมูลไปแบ่งปันกับสวนสัตว์อื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อให้การเพาะพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น