เช้าข่าว 7 สี

7 จุดประกาย : เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิง

พลาสติกเหลือใช้ ถือเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก ซึ่งคนทั่วโลกพยายามลดการใช้ แต่มีน้องๆ ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันคิดค้นการนำขยะพลาสติก มาเปลี่ยนให้กลายเป็นเชื้อเพลิง …