ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนนเลียบทางรถไฟ ซ่อมแล้วชำรุดอีก

สภาพความชำรุดเสียหายของถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ 3 เชื่อมระหว่างตำบลบึงพระและตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ประชาชน ลงพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน กลับไปติดตามอีกครั้งวันที่ 24 ธันวาคม พบว่า ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายจราจรจำกัดน้ำหนักรถที่วิ่งผ่าน ตามที่นายช่างโยธา อบจ.พิษณุโลก ชี้แจงว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุด ทั้งนี้ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว แต่เหตุใดบริเวณใกล้เคียงยังพบรอยร้าว

รองนายก อบจ.พิษณุโลก ชี้แจง ถนนโครงการนี้ จัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอผ่านการประชาคม เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ช่วง 3 สัญญา ช่วงที่พังเสียหายอยู่ในระยะที่ 2 ก่อสร้างเสร็จปี 2560 ค่าจ้างกว่า 2,000,000 บาท ทั้งนี้ได้คืนหลักประกันสัญญาให้เอกชนแล้วหลังซ่อมถนนเสร็จ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดยังพบรอยร้าว จะสอบถามช่างควบคุมงานว่า เป็นรอยร้าวที่เกิดก่อนหรือหลังผู้รับจ้างมาซ่อมถนน

โทรศัพท์สอบถามช่างควบคุมงาน ชี้แจง ผู้รับจ้างซ่อมแซมถนนแล้ว แต่ที่ยังพบรอยร้าวอีก เกิดขึ้นภายหลังเดือนเมษายน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7