7HD ร้อนออนไลน์

สั่งด่านควบคุมโรคติดต่อฯ เฝ้าระวังผู้มาจากอู่ฮั่น หลังจีนมีผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโรคซาร์ส

กรณีพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ทางการจีนดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนกอะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป  กรมควบคุมโรค จึงประสานแจ้งให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ,ดอนเมืองและเชียงใหม่ เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยคัดกรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในกลุ่มผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่น เข้ามาในประเทศไทย

ส่วนคำแนะนำแก่ผู้ที่จะเดินไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อปอดอักเสบที่ขณะนี้องค์การอนามัยโลก ยังไม่ประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รักษาร่างกายให้อบอุ่น ส่วนคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้

สำหรับโรคซาร์สหรือโรคทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส เดิมพบการติดเชื้อได้เฉพาะในสัตว์ที่มีขนาดเล็ก แต่ต่อมามีการกลายพันธุ์ เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ขึ้น และแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงแรกผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส หรือมีอาการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจ เช่น ไอแห้ง หรือหายใจลำบาก เป็นต้น   และสถานการณ์ของโรคซาร์สในประเทศไทย ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันภายในประเทศยกเว้นเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกที่ป่วยด้วยโรคซาร์สและเดินทางเข้ามารับการรักษาที่ประเทศไทย โดยไม่มีการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม  ส่วนประเทศจีนเคยมีโรคซาร์สระบาดเมื่อปี 2546 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 349 ราย