สนามข่าว 7 สี

รัฐบาลมั่นใจ ร่าง พ.ร.บ.งบรายจ่ายปี 2563 ผ่านสภาแน่นอน

การเมืองวันนี้มีหลายเรื่องน่าติดตาม โดยเฉพาะเรื่องความมั่นใจของรัฐบาลในการผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

พุธ พฤหัส ศุกร์นี้ สภาจะได้ฤกษ์อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วาระ 2 และ 3 โดยสถานการณ์ของรัฐบาลถือว่าเข้มแข็งขึ้นมาก เพราะมีคะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้นมาอีก 5 เสียงเป็น 259 เสียง ทำให้ความมั่นใจที่ร่างงบประมาณฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบของสภามีเกินร้อย

สำหรับงบประมาณปี 63 กรรมาธิการฯ ได้ปรับลดวงเงินไป 16,000 ล้านบาท จากวงเงิน 3.2 ล้านล้าน โดยสามกระทรวงที่ถูกปรับลดมากที่สุด คือ กลาโหม สาธารณสุข และอุดมศึกษา ตามลำดับ โดยฝ่ายค้านเตรียมชำแหละงบกระทรวงกลาโหมอีกรอบ รวมถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่ตอบโจทย์ประเทศ และยังมีปัญหาเรื่องความโปร่งใส

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ วันนี้ อนุกรรมาธิการปรับปรุงกฎหมายที่มี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธาน จะพิจารณาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับเสียงสะท้อนจากทั้งประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้ต้องจัดเก็บภาษี เพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยมีแนวโน้มที่จะเสนอให้ยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับเพื่อนำมาปรับปรุงใหม่

ปิดท้ายกันที่การเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตแล้งหนักในรอบสิบปีของรัฐบาล โดย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ เสนอ ครม.เห็นชอบในการประชุมวันพรุ่งนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำด้วยตัวเอง นอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ศูนย์บัญชาการดังกล่าวจะบูรณาการทุกหน่วยงานให้ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำในระยะยาว เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วย