สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปลัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าทวงคืนป่าชายเลน จ.ตรัง ที่ถูกบุกรุก

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเดินหน้าขยายผลตรวจสอบการขยายถนนในพื้นที่สาธารณะ ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือของเอกชนรายนี้ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา