7HD NEWS IDEA CONTEST

มีฉันไว้ทำไม ตอน 1 - Happiness มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการ "7HD NEWS IDEA CONTEST" วันนี้ เป็นผลงานของน้อง ๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีม Happiness ที่นำเรื่องป้ายและสัญญาณจราจรต่าง ๆ ที่คนชอบฝ่าฝืน 3 อันดับจนเกิดอุบัติเหตุมานำเสนอ ใน 3 อันดับนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามจาก "มีฉันไว้ทำไม" ตอนที่ 1