7 สีช่วยชาวบ้าน

แท็กซี่เกาะสมุยโวย รถป้ายดำแย่งผู้โดยสาร-ตั้งคิวเถื่อน

ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะบนเกาะสมุยรวมตัวเรียกร้อง หลังเดือดร้อนจากรถป้ายดำแย่งลูกค้าและตั้งคิวเถื่อน

กลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจากสหกรณ์เดินรถเกาะสมุย และผู้ให้บริการรถแท็กซี่บนเกาะสมุย รวมตัวกันที่ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย หลังพบว่ามีการนำรถยนต์ส่วนบุคคล รถป้ายเขียว ซึ่งเป็นรถสำหรับบริการภาคธุรกิจ และรถเช่า มาวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 21 ข้อหาใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการตั้งจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารหน้าโรงแรม และห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่ง ทำให้รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับสัมปทานเส้นทางถูกต้องไม่สามารถรับ-ส่งผู้โดยสารได้

นายสถาพร อินทร์พรหม ตัวแทนคนขับรถแท็กซี่ บอกว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ มีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ คือ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ขนส่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อกวดขัน ป้องกันและป้องปรามผู้กระทำผิด และขอให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย เปิดเผยหลังรับหนังสือร้องเรียน ว่าปัญหานี้ทางอำเภอจะรับไปดำเนินการ โดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งก็ได้เน้นย้ำเรื่องการให้บริการดูแลนักท่องเที่ยว ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบ และปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดี