ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปลัดกระทรวง ทส.แจ้งกรมที่ดิน เร่งตรวจสอบรุกที่ป่าชายเลน จ.ตรัง

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ติดตามความคืบหน้าการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งถูกบุกรุกแผ่วถางโดยบริษัทเอกชนที่เป็นของครอบครัวนักการเมืองชื่อดังจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อก่อสร้างถนนและท่าเทียบเรือโดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทเอกชนรายนี้ได้รับอนุญาตจากนายก อบต.เขาไม้แก้ว ให้ขยายถนนจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็น 15 เมตร ยาวกว่า 4 กิโลเมตร ให้ออกค่าใช้จ่ายเอง พบหลักฐานมีค่าถางป่ากว่า 400,000 บาท รวมอยู่ในค่าจ้างก่อสร้างถนนกว่า 14 ล้านบาท

ส่วนการก่อสร้างท่าเทียบเรือติดกับจุดสิ้นสุดของถนน ใช้ที่ น.ส.3 ก. เลขที่ 495 พื้นที่กว่า 71 ไร่ บริษัทเอกชนรายนี้ได้รับอนุญาตวันที่ 31 มกราคม 2560 จากคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คนที่แล้วเป็นประธาน น่าสังเกตว่าบริษัทเอกชนรายนี้พึ่งได้สิทธิครอบครองที่ น.ส.3 ก.แปลงนี้ วันที่ 23 มีนาคม ปีเดียวกัน

ข้อมูลดังกล่าวคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจพบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเสนอข่าวตีแผ่ข้อมูลนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการสนธิกำลังจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งฝ่ายความมั่นคง และองค์กร ตรวจทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร่วมขยายผลด้วย เบื้องต้นมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายก อบต.เขาไม้แก้ว และบริษัทเอกชนรายนี้แล้ว

นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังตรวจพบข้อพิรุธที่มาของ น.ส.3 ก. เลขที่ 495 ในหมู่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา ซึ่งใช้ ส.ค.1 (4 ฉบับ) จากหมู่ 3 ข้ามเขตไปสวมสิทธิ์ออกเป็น น.ส.3 ก. ดังกล่าว วันที่ 27 เมษายน 2525 ทั้งที่ที่ดินแปลงนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงส่งหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดิน วันที่ 28 สิงหาคม ปีที่แล้ว ให้พิจารณาเพิกถอน ขณะที่กรมที่ดิน สั่งการวันที่ 11 ตุลาคม ปีที่แล้ว ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้มีที่มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าทวงคืนป่าชายเลนหวังให้กลับมาเป็นทรัพยากรของแผ่นดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้ได้ผลอย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7