7HD ร้อนออนไลน์

นายกฯ สั่งเหล่าทัพ ติดตามประเมินสถานการณ์สหรัฐ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ติดตามและประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอย่างใกล้ชิด โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานข่าว เพิ่มความเข้มในการติดตามตรวจการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสี่ยงในการผ่านเข้าออกประเทศไทยและในโลกไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

"ขอให้เฝ้าระวังและตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พร้อมทั้งให้ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่สำคัญ รวมทั้ง แหล่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในไทย และขอให้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับภูมิลำเนา หากเหตุการณ์ขยายตัวและมีความรุนแรงขึ้น"