สนามข่าว 7 สี

รมต.ช่วยมหาดไทย สั่งเร่งหาแหล่งน้ำสำรองช่วยนาข้าวจากปัญหาภัยแล้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจพื้นที่ภัยแล้งคลองรังสิต หลังระดับน้ำลดต่ำลง จนส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจคลองรังสิต ตั้งแต่คลอง 7 จนถึงคลอง 13 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

เบื้องต้นพบว่าน้ำในลำคลองแห้งขอด ต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผันน้ำเข้ามาตามคลองซอย เพื่อให้เกษตรกรสูบเข้าแปลงข้าวที่กำลังตั้งท้อง

โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ เฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งและเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรอง นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เคยดึงมาใช้ หากจำเป็นต้องขุดลอกก็ให้ดำเนินการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว

ทั้งนี้ แม้ว่าพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครจะต้องเผชิญปัญหาภัยแล้งและกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค แต่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือภาคอีสาน เพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่แหล่งน้ำสำรองมีน้อย พร้อมทั้งกล่าวยอมรับว่าการจะทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อย ดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ไม่ว่าจะเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อการเกษตร หรือแม้แต่เพื่ออุตสาหกรรม

ขณะที่ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอความร่วมมือให้เกษตรกรหยุดสูบน้ำไปกักเก็บไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เหลือน้ำไว้ในลำคลอง เพื่อรักษาระบบนิเวศ จะได้ไม่เกิดการพังทลายของหน้าดินจนกระทบต่อพื้นผิวการจราจรอีก

ด้าน ชาวนาในพื้นที่ ยอมรับว่าขณะนี้ต้นข้าวกำลังตั้งท้องเริ่มยืนต้นตายแล้ว จึงต้องเร่งสูบน้ำเข้านาเพื่อช่วยต้นที่ยังไม่ตาย แต่ก็พร้อมปฏิบัติตามกติกาที่ภาครัฐกำหนดให้หมุนเวียนกันสูบน้ำ