เช้านี้ที่หมอชิต

รัฐบาลสั่ง ขุดบ่อบาดาลเพิ่ม 500 แห่ง แก้ปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐบาลสั่งขุดบ่อบาดาลเพิ่มอีก 500 แห่ง เร่งจัดการนำน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินมาใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ระบุถึงแนวทางแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยรัฐบาลจะจัดการเรื่องการเอาน้ำทั้งใต้ดินและบนดินมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ปรับเปลี่ยนเกษตรกรให้งดทำนาปรัง และจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 500 แห่ง เพื่อช่วยเหลือ โดยยืนยันว่าจะไม่เกิดผลกระทบเรื่องดินทรุดตัว

เชื่อว่าน้ำที่มีอยู่สามารถใช้เพียงพอได้ถึงเดือนกรกฎาคมปีนี้ และจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำมาแก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ โดยพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (7 ม.ค.) จะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ

พลเอกประวิตร ยืนยันว่ารัฐบาลมีเตรียมการตลอด เพราะรู้อยู่แล้วว่าน้ำปีนี้จะน้อยกว่าปกติ