เช้าข่าว 7 สี

Green Report : จับตาครึ่งปีแรกวิกฤตน้ำน้อย

จากกราฟที่ปรากฏแถบสีแดงนี้ ว่าฝนจะน้อยไปจนถึงเดือนมิถุนายน หรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยาที่จะต้องเลื่อนออกไป เพราะต้องสำรองน้ำจากเขื่อนหลักไว้รอฝน รวมถึงแก้ปัญหาความเค็มของน้ำด้วย

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความเห็นถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ตามแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ให้พึ่งพาตนเอง โดยยก 1,500 ชุมชน ที่มีการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการเข้าใจสภาพพื้นที่ มีการกักเก็บน้ำ และมีการวางแผนการผลิตที่ดี ทำให้ชุมชนทั้งหมดรอดพ้นจากภาวะน้ำน้อย

เกษตรกร ที่จะเตรียมปลูกพืชในฤดูกาลที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและฝน รวมถึงคำแนะนำจากภาครัฐ อย่างใกล้ชิดครับ

และปิดท้ายช่วง "ปันรักให้โลก" มาดูความคืบหน้าต้นนางพญาเสือโคร่งที่ภูทับเบิก ที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดออกดอกแล้วสวยงามมาก ลากันด้วยภาพนี้

Facebook : CH7HD Social Care