7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนพัง-ฝุ่นตลบ ทำชาวบ้านเดือดร้อน จ.อยุธยา

ชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care เพราะถนนพังหนัก จนฝุ่นตลบ ทำให้ชาวบ้าน ร้านค้า เดือดร้อนกันถ้วนหน้า

ร้องเรียนแฟนเพจ Ch7HD Social Care จากตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเดินทางทุกวัน แต่ช่วง 4-5 ปีหลัง มีรถบรรทุกจำนวนมากหันมาวิ่งเส้นทางนี้ ทำให้ถนนพังชำรุดทรุดโทรม ตอนนี้สะพานก็เริ่มพัง เพราะมีรถบรรทุกวิ่งใช้งานต่อวันไม่ต่ำกว่า 100 คัน ขนาดมีป้ายติดไว้ห้ามรถบรรทุกหนักผ่าน แต่เหมือนคนขับรถบรรทุกยังทำเฉย ฝุ่นก็เยอะ ถนนก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงเป็นถนนลาดยางไม่ถึง 100 เมตร ก็เป็นถนนลูกรังอีก พิกัด สะพานมโนราห์ เป็นสะพานที่เชื่อมจากฝั่งตำบลหัวเวียง ไปฝั่งตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนชาวบ้านหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 9 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้องเรียนถนนภายในหมู่บ้านไม่คยได้รับการซ่อมแซม-ปรับปรุง มาเกือบ 20 ปี สภาพถนนตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมาก และยิ่งช่วงนี้รถบรรทุกอ้อยวิ่งยิ่งฝุ่นเยอะมาก ที่ผ่านมาถนนเส้นนี้จะลาดยางซ่อมแซม แค่ช่วงหน้าหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลพุขามประมาณ 1 กิโลเมตร กับช่วงท้ายหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลพุเตย แต่ถนนช่วงกลางในเขตตำบลพุขามไม่มีหน่วยงานใดคิดจะแก้ไขปรับปรุง อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐลงมาตรวจสอบ ชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก