ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปลัดกระทรวง ทส.แจ้งกรมที่ดินเร่งตรวจสอบรุกที่ป่าชายเลน จ.ตรัง

ท่าเทียบเรือนี้เป็นของบริษัทครอบครัวนักการเมืองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ติดกับจุดสิ้นสุดของถนนที่นายก อบต.เขาไม้แก้วอนุญาตให้เอกชนรายนี้ออกค่าใช้จ่ายกว่า 14 ล้านบาท ขยายถนนจาก 6 เมตร เป็น 15 เมตร ยาวกว่า 4 กิโลเมตร จึงบุกรุกที่ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งความดำเนินคดีกับนายก อบต.เขาไม้แก้วและบริษัทเอกชนรายนี้แล้ว หลังมีการสนธิกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้เดือนมิถุนายน หลังจาก คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบตีแผ่ข้อมูลนี้เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน

การตรวจสอบยังพบข้อมูลว่าที่ดินกว่า 71 ไร่ ตามเอกสาร น.ส.3 ก. เลขที่ 495 ที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริษัทเอกชนรายนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ วันที่ 31 มกราคม 2560 ให้ดำเนินการได้ทั้งที่้พึ่งได้สิทธิครอบครองที่ดิน น.ส.3 ก. แปลงนี้ วันที่ 23 มีนาคมปีเดียวกัน และยังพบว่า น.ส.3 ก.ฉบับนี้อยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แต่ใช้ ส.ค.1 (4 ฉบับ) จากหมู่ที่ 3 ข้ามเขตไปสวมสิทธิ์ออกเป็น น.ส. 3 ก. เลขที่ 495 วันที่ 27 เมษายน 2527

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงส่งหนังสือแจ้งอธิบดีกรมที่ดิน วันที่ 28 สิงหาคมปีที่แล้วให้พิจารณาเพิกถอน เนื่องจากที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.จึงขยายผลตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาสิเกา แต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิเสธให้สัมภาษณ์ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ

กรณีการขยายถนน และการออก น.ส.3 ก. เลขที่ 495 ป.ป.ช.จังหวัดตรังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐาน ขณะที่การขุดร่องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลชั้นต้นตัดสินคดีนี้แล้วว่าเอกชนทำผิดกฎหมายกรมเจ้าท่า

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7