ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลตั้งศูนย์รับมือภัยแล้ง อนุมัติงบ 3,000 ล้านบาท นายกฯ แนะประหยัดน้ำ-ปรับปลูกพืช

รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการรับมือวิกฤตภัยแล้ง พร้อมอนุมัติงบ 3,000 ล้านบาท แก้ปัญหาใน 57 จังหวัดทั่วประเทศ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บัญชาการ หลังประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอยู่ในระดับ 2 อยู่ในภาวะรุนแรง หรือคาดว่าจะรุนแรงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งหากเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือมีแนวโน้มที่รุนแรงสูงมากกว่าร้อยละ 60 จะปรับโครงสร้างที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์

พร้อมอนุมัติงบกลาง 3,000 ล้านบาท แก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแผนปฏิบัติการใน 57 จังหวัด กว่า 2,000 โครงการ เริ่มจากขุดบ่อบาดาลกว่า 500 บ่อ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ โดยมอบหมายให้กองทัพ กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ และปลูกพืชให้เหมาะสม พร้อมกันนี้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำกร่อยน้ำเค็ม โดยประสานกรมชลประทานปล่อยน้ำจากเขื่อนสกัดน้ำเค็มไม่ให้กระทบต่อการผลิตน้ำประปา และนำ้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว

ด้าน การประปานครหลวง ก็ให้สถานีสูบน้ำประปาหลีกเลี่ยงการสูบน้ำในช่วง 3 ชั่วโมงที่น้ำทะเลหนุน พร้อมชี้แจงน้ำกร่อยเค็มไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชน เว้นแต่ผู้มีโรคประจำตัว โรคไต โรคความดันโลหิตสูง ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมแนะประชาชนสำรองน้ำที่ไม่กร่อยเค็มไว้ใช้บริโภคด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง