เช้านี้ที่หมอชิต

ภัยแล้งวิกฤต แม่น้ำยมแห้งขอด จนเห็นพื้นดินคล้ายทะเลทราย

เช้านี้ที่หมอชิต - สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือวิกฤต แม่น้ำยมบริเวณจังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเห็นพื้นดิน กลายเป็นภาพที่คล้ายกับทะเลทราย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์น้ำหายเกลี้ยง

ภาพมุมสูงที่เห็นอยู่นี้ ไม่ใช่ถนนทางเข้าหมู่บ้านที่ไหน แต่เป็นสภาพของลำน้ำยม ที่แห้งขอดทอดยาวไปไกลสุดสายตา ในพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ภายหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้แม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวบ้าน เหือดแห้งจนมองเห็นพื้นดินท้องแม่น้ำ ซึ่งดูคล้ายกับทะเลทรายในต่างประเทศ

ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน ส่งผลให้เกษตรกรและชาวบ้านพื้นที่ 4 อำเภอตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำยม ระยะทางกว่า 127 กิโลเมตร ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจากวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น
 
ขณะที่สถานการณ์น้ำ บริเวณต้นแม่น้ำวัง พื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้ว โดยเฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาติ และเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่ ขณะนี้มีน้ำไม่ถึงร้อยละ 10 ของการกักเก็บ ล่าสุด เจ้าหน้าที่รัฐได้ย้ำเตือนประชาชนให้ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น สำหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ก็ประสบปัญหาค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย โดยเมื่อวานนี้ (7 ม.ค.) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมสั่งการให้กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ลำเลียงน้ำเข้าสู่ลำคลองและแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ เพื่อลดค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยา และลดปัญหาผลกระทบด้านคุณภาพของน้ำอย่างเร่งด่วน