เช้านี้ที่หมอชิต

ปภ.แนะเกษตรกรปรับตัว หลังประกาศสถานการณ์ภัยแล้ง 14 จังหวัด

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะเกษตรกรปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 14 จังหวัดทั่วประเทศ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจังหวัดที่อยู่ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือภัยแล้ง แล้ว 14 จังหวัด รวม 69 อำเภอ 420 ตำบล 3,785 หมู่บ้าน

โดยพื้นที่ภาคเหนือ ประสบภัยแล้ง 4 จังหวัด คือ เชียงราย, น่าน, เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด คือ นครพนม, มหาสารคาม, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์, นครราชสีมา ส่วนภาคกลาง 3 จังหวัด คือ กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา และ อุทัยธานี

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานแต่ละจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำ และประมาณการใช้น้ำในพื้นที่ แยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเกษตรกรจะต้องปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง