7HD NEWS IDEA CONTEST

มีฉันไว้ทำไม ตอน 3 - Happiness มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ช่อง 7HD News Idea Contest มาติดตามผลงานสารคดี "มีฉันไว้ทำไม" ตอนสุดท้าย ของน้อง ๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีม "Happiness" วันนี้น้องจะพาไปดูมาตรการแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนป้ายและสัญญาณจราจรต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น จะมีอะไรบ้างไปติดตามกัน