เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ขยะรีไซเคิลราคาต่ำลง

เสียงสะท้อนจากพ่อค้ารับซื้อของเก่า เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าราคารับซื้อของเก่าตกต่ำลงมาก โดยเฉพาะประเภทขยะรีไซเคิล อย่างกระดาษ จากราคารับซื้อกิโลกรัมละ 3-4 บาท ตอนนี้ราคารับซื้ออยู่ที่ 50 สตางค์ นำไปขายต่อได้ราคากิโลกรัมละ 1 บาทเท่านั้น เช่นเดียวกับราคาขวด จาก 15 บาทก็ลดลงมาเหลือเพียง 8 บาท และดูเหมือนว่าราคาจะลดลงเรื่อยๆ และขณะนี้กระทบไปถึงโรงงานรับซื้อของเก่าแล้ว

ข้อมูลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ขยะรีไซเคิลมีราคาลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยขยะบางชนิด ราคาลดลง 30-50 เปอร์เซ็นต์ อันดับที่ 1 คือ กระดาษ รองลงมา คือ พลาสติก เหล็ก ทองแดง และแก้ว ซึ่งสาเหตุมีหลายปัจจัย แต่หนึ่งในนั้นมองว่าเกิดจากการที่บ้านเราปล่อยให้มีการนำเข้าซากขยะรีไซเคิลมาจากต่างประเทศ

เมื่อมองอีกด้าน พบว่าผลพวงจากราคาขยะรีไซเคิล มีผลต่อแรงจูงใจในการคัดแยกขยะขายตามบ้านเรือนด้วย

ดังนั้น ภาครัฐต้องกำหนดโควต้านำเข้าขยะรีไซเคิลจากต่างประเทศให้ชัดเจน และหันมาส่งเสริมการคัดแยกและจัดเก็บขยะภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาห่วงโซ่ธุรกิจรับซื้อของเก่า ส่งเสริมเอกชนให้ร่วมกับรัฐ จนไปถึงความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

มีการระบุว่าประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของประเทศใดในโลก ก็ต้องติดตามนโยบายกันต่อไป ปิดท้าย "ปันรักให้โลกวันนี้" ชมภาพเจ้าหมูตุ๋น ลูกฮิปโปโปเตมัส ที่กำลังดังในโลกออนไลน์ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : Ch7HD Social Care