ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย วางอยู่บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง สภาพยังไม่เปิดให้ใช้งานจริงตามข้อร้องเรียน ขณะที่ชั้นล่างของอาคารศูนย์เยาวชนกลายเป็นห้องเก็บของ ด้านหน้ามีเครื่องออกกำลังกาย สนามกีฬา แต่จากสภาพความชำรุดทรุดโทรม คาดเหลือเพียงสนามเทนนิสที่ได้ใช้งาน 

อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกต น่าจะเป็นการประกอบเพื่อตรวจรับเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งที่สถานที่ยังไม่พร้อม

สอบถามปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ยอมรับตามข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง. โดยเทศบาลมีแผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แต่มีปัญหาเรื่องแบบก่อสร้าง จึงล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ คาดว่าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6-8 เดือน ขณะที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ทั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก รวมงบประมาณเกือบ 1,000,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน แต่สถานที่ไม่พร้อม จึงไม่สามารถใช้งานได้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7