เจาะประเด็นข่าวค่ำ

กต.เผยยังไม่อพยพคนไทยในอิรัก – สถานทูตอิสราเอลเตือน เลี่ยงเข้าไปในจุดเสี่ยง

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสถานทูตอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งดูแลคนไทยในอิรักว่า คนไทยทุกคนยังปลอดภัยดี และพักอยู่ในที่พักอาศัย ทั้งที่อิรักและอิหร่าน โดยยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะอพยพ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการแจ้งเตือน การติดต่อ การดูแลความปลอดภัยของคนไทย // ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้เตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ส่วนประเทศอิสราเอล ที่อาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีครั้งต่อไป ตามที่มีการกล่าวอ้างแถลงการณ์ของอิหร่านนั้น // ล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ออกประกาศเรื่องการเพิ่มความระมัดระวังของคนไทยในอิสราเอล โดยระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกา กับอิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความรุนแรง และความไม่สงบในภูมิภาค ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ติดตามข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเป็นระยะ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ  www.thaiembassy.org/telaviv/th  และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทุกเรื่องเมืองยิว” // หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 05 4636 8650 หรือ  05 4550 1141