7HD ร้อนออนไลน์

หนังสือเดินทางญี่ปุ่นได้รับการต้อนรับมากที่สุดในโลก

เฮนลีย์ พาสปอร์ต อินเด็กซ์ ที่จัดอันดับหนังสือเดินทางที่ได้รับการต้อนรับจากประเทศต่างๆมากที่สุดในแต่ละปี ปรากฎว่า ล่าสุดหนังสือเดินทางของญี่ปุ่นรั้งอันดับ 1 ของโลก มีประเทศที่ต้อนรับชาวญี่ปุ่น โดยไม่ต้องขอวีซ่า มากถึง 191 ประเทศทั่วโลก ตามมาด้วยสิงคโปร์ 190 ประเทศ ส่วนอันดับ 3 คือเกาหลีใต้กับเยอรมนี 189 ประเทศเท่ากัน

ส่วน สหรัฐฯ กับ อังกฤษ ที่เคยรั้งอันดับ 1 ร่วมกันเมื่อปี 2015 ตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 8 ร่วม 184 ประเทศ ขณะที่ประเทศไทยรั้งอันดับที่ 65 ของโลก คือสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่า 78 ประเทศ หากนับเฉพาะในกลุ่มอาเซียน เป็นรองเพียง สิงคโปร์, มาเลเซีย และบรูไน

ประเทศที่ได้รับการต้อนรับน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้ายคืออันดับที่ 105 ซีเรีย 29 ประเทศ, อันดับ 106 อิรัก 28 ประเทศ ส่วนอันดับสุดท้ายคือ 107 คืออัฟกานิสถาน มีเพียง 26 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ