ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่วัดโสมนัสวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าโกศศพ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สิริอายุ 95 ปี โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าโกศศพด้วย

พันเอก ประพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2467 เป็นบุตรของนายเพ่ง และนางสมบุญ จันทร์โอชา จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นผู้บังคับกองร้อยรุ่นที่ 16 ที่โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ, หลักสูตรเร่งรัด ชุดที่ 7 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 19 วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายทหารสารวัตร หัวหน้าแผนกศูนย์การทหารราบ และนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีบุตร-ธิดา 4 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด