ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง ในพื้นที่ภาคใต้

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 เป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบจากต้นทางของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำให้นักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้แบบ Real Time ในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้โรงเรียนปลายทางที่ครูสอนไม่ตรงสาขา

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมหารือกับผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่รับสัญญาณต้นทางจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด