สนามข่าว 7 สี

แฉตู้คีบตุ๊กตายังตั้งวางเกลื่อนเมือง วางเต็มห้าง หลอกเด็กเล่นพนัน

ตู้คีบตุ๊กตา กลับมาหลอกเด็ก ๆ กันเกลื่อนเมือง เครือข่ายเยาวชนเผยผลสำรวจ 100 ห้าง 100 ชุมชน 10 จังหวัด พบตู้คีบเต็มห้าง เข้าถึงง่าย หลอกเด็กเล่นพนัน พร้อมเสนอแนวทางควบคุมและกำจัดออกไปอย่างจริงจัง ไม่ให้เด็กตกเป็นเหยื่อการพนันรูปแบบนี้

ในเวทีเสวนา "บ่อนตู้คีบหลอกเด็ก เต็มห้างเกลื่อนเมือง ลุงเห็นไหม" เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เผยผลการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ยังพบตู้คีบตุ๊กตากว่า 1,300 ตู้ ในห้างสรรพสินค้า 75 ห้าง แม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้า 10 จังหวัด ที่ตั้งตู้เปิดให้บริการอย่างเปิดเผยและโจ่งแจ้ง ในโซนเครื่องเล่น โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร หน้าห้องน้ำ และทางเข้าออกห้าง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ไม่ควบคุมอายุผู้เล่น ทุกวันนี้ยังมีเด็กและเยาวชนเข้าไปหยอดเหรียญเล่นอยู่ หวังว่าจะคีบได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ ๆ สวย ๆ ที่อยู่ในตู้ แต่จริง ๆ แทบไม่มีทางที่จะคีบติดตุ๊กตา

ก็ขอให้เป็นของขวัญวันเด็ก ในการเก็บตู้คีบตุ๊กตาออกไป ไม่ตั้งวางหลอกเด็กอยู่เกลื่อนอย่างนี้