ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี

เครื่องเล่นกลางแจ้ง ชุดผจญภัยแสนสนุก เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคารวมติดตั้ง 490,000 บาท และเครื่องออกกำลังกายสภาพใหม่ ยังหุ้มพลาสติกอยู่ ใช้งบประมาณอีกกว่า 400,000 บาท

ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ชี้แจง มีแผนจะพัฒนาบริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทองเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วงเงินก่อสร้าง 7,500,000 บาท แต่เกรงว่าจะได้ครุภัณฑ์กีฬาไม่มีคุณภาพ จึงตั้งงบประมาณแยกและใช้วิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง สุดท้ายแบบก่อสร้างเสร็จช้ากว่ากำหนด ขณะที่เครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็กมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกตการบริหารโครงการนี้

บริเวณศูนย์เยาวชนมีสนามเทนนิสที่ยังได้ใช้ประโยชน์ มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนมาใช้สนามหลังเลิกเรียน แต่กลับไม่มีไฟฟ้า หรือห้องน้ำ ล่าสุดมีการขนดินมากอง ผู้ที่มาใช้สนามต้องรวบรวมเงินทำแนวกันดินเอง พร้อมตั้งข้อสังเกต สนามเทนนิสแห่งนี้เคยสร้างเยาวชนติดทีมชาติ แต่กลับไม่ได้รับการปรับปรุง

ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ยืนยันมีแผนจะพัฒนาหลังจากโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเสร็จสมบูรณ์