7HD ร้อนออนไลน์

นักวิทยาศาตร์จีน เผยโรคปอดที่อู่ฮั่น เกิดจากไวรัสชนิดใหม่และเกี่ยวข้องกับซาร์ส

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า “ สวีเจี้ยนกั๋ว” ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนซึ่งเป็นหัวหน้าทีมประเมินผลการทดสอบเชื้อโรคทางห้องปฏบัติการว่า โรคปอดอักเสบจากไวรัสที่พบในเมืองอู่ฮั่น ทางตอนกลางของจีน เกิดจากโคโรน่าไวรัส (coronavirus) ชนิดใหม่ โดยนักวิชาการจากสภาวิศวกรรมแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Engineering – CAE) ระบุว่า โคโรน่าไวรัสชนิดใหม่ที่ตรวจเจอมีความแตกต่างจากโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป
การทดสอบตัวอย่างจากผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการ พบว่า ตัวอย่าง 15 รายการ มีผลเป็นบวก ซึ่งยืนยันว่าเป็นโคโรน่าไวรัสชนิดใหม่ และได้มีการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างของผู้ป่วยรายหนึ่ง

มีการค้นพบโคโรน่าไวรัสที่ก่อโรคในมนุษย์ (human coronavirus) 6 สายพันธุ์ ซึ่ง 4 สายพันธุ์ในนั้นก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง ส่วนอีก 2 สายพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง-SARS) และ โรคเมอร์ส (โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง-MERS) ตามลำดับ

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจีน ยังระบุว่า จะมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสชนิดใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าที่นักวิจัยจะสามารถพัฒนายาและวัคซีนรักษาโรคดังกล่าวได้ อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ (5 ม.ค.) มีรายงานพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสไม่ทราบชื่อทั้งหมด 59 รายในอู่ฮั่น โดยมีผู้ป่วย 7 รายที่มีอาการร้ายแรง ขณะที่ผู้ป่วย 8 รายได้รับการรักษาจนหายดีและได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันพุธ (8 ม.ค.)

ข่าวอื่นในหมวด