เช้านี้ที่หมอชิต

วิกฤตภัยแล้ง แม่น้ำบางขามแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำประปา

เช้านี้ที่หมอชิต - วิกฤตภัยแล้ง แม่น้ำบางขามแห้งขอด ชาวบ้านจังหวัดลพบุรีและสระบุรี เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา

ภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นภายในแม่น้ำบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตลอดสายความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก แม้ว่ากรมชลประทานจะมีการผันน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสักเข้ามาสมทบก็ตาม

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการนำน้ำดิบไปผลิตเป็นน้ำประปา สำหรับใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี ขณะที่ล่าสุด กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 6 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าคลองชัยนาท-ป่าสักให้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะที่สถานการณ์น้ำภายในลุ่มน้ำอิง พื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของจังหวัดภาคเหนือที่ประกาศภัยแล้ง พบว่าปริมาณน้ำแห้งขอดอย่างต่อเนื่อง จนเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำ

หลังจากพบว่าชาวบ้านหลายคนแอบทำฝายน้ำล้น กั้นลำน้ำเพื่อสูบน้ำเข้านาปรังและแปลงเกษตรของตัวเอง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ล่าสุด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศแจ้งชาวบ้านให้หยุดสูบน้ำเข้าที่นาแล้ว เพื่อเก็บน้ำดิบไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตามความจำเป็น

ส่วนปัญหาภัยแล้งที่บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ล่าสุดเมื่อวานนี้ (9 ม.ค.) พบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำโสกขุมปูน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ผันน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าสู่โรงสูบน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อยู่ในสภาพเหือดแห้ง แทบจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่ ซึ่งปีนี้พบว่ามีความแห้งแล้งอย่างหนักต่อเนื่องมาจากช่วงกลางปีที่แล้ว โดยชาวบ้านต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เพราะน้ำประปาไม่ไหลมาหลายวันแล้ว