ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปรับปรุงศูนย์ OTOP อ.บางบัวทอง เตรียมส่งมอบงาน

อาคารศูนย์รวมสินค้า 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล หรือ OTOP บางบัวทอง ใช้งบประมาณก่อสร้างของ อบจ.นนทบุรี เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2540 จึงมีสภาพทรุดโทรม อบจ.นนทบุรี ใช้งบกว่า 2,800,000 บาท จ้างเอกชนปรับปรุงเดือนสิงหาคม ปี 2561 แต่ส่งมอบงานไม่ทันเดือนมกราคม ปีที่แล้ว ประชาชนจึงส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลตรวจสอบตั้งแต่เดือนกันยายน ปีที่แล้ว ส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหานี้เกือบสำเร็จแล้ว 

อาคารหลังนี้ อบจ.นนทบุรี จะซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้อำเภอบางบัวทอง เพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเงินแผ่นดินต่อไป

ด้านปลัดอำเภอบางบัวทอง พร้อมรับมอบอาคารหลังนี้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของอำเภอบางบัวทอง

อย่างไรก็ตาม นายก อบจ.นนทบุรี ขอบคุณที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ช่วยกระตุ้นให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

ความสำเร็จการแก้ไขปัญหาโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากประชาชนไม่นิ่งดูดาย ช่วยเป็นหูเป็นตาส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ตอบรับให้ความร่วมมืออย่างดี ปัญหานี้จึงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7