ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในการนี้ ได้มอบถ้วยรางวัลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร ประเภทวิทยาศาสตร์การเกษตร และประเภทสิ่งประดิษฐ์

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและภาคีเครือข่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ระบบน้ำอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโภชนาการ และเทคโนโลยีในการแยกเพศอสุจิโคนม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการ การอบรมอาชีพ การแสดงพันธุ์สัตว์และประกวดสัตว์ การแสดงพันธุ์พืชและประกวดพืช การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการเผยแพร่ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบเพื่อต่อยอดการสร้างวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด