ข่าวภาคค่ำ

เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 หลายพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐาน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ค่าฝุ่นวันนี้ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่หลายพื้นที่

ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้ 27-72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตลอดทั้งวัน มากกว่า 20 พื้นที่ แต่ทั้งนี้ปริมาณฝุ่นในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอากาศที่ลอยตัว และมีลมมาช่วย รวมถึงมาตรการที่เข้มงวดของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะการควบคุมจราจร นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากแบบจำลองพบว่า ฝุ่นละออง PM2.5 จะเกิดได้อีก ในช่วงวันที่ 13-15 มกราคม ค่าฝุ่นจะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง เว้นวันที่ 16 มกราคม จะอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ สีแดง เนื่องจากความกดอากาศต่ำแผ่ลงมา ลักษณะคล้ายกับ "ฝาชีมาครอบ" แต่หลังจากนั้นแนวโน้มจะลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานดูแลสุขภาพของประชาชน และให้ทุกเขตเร่งปฏิบัติการลดฝุ่นอย่างเต็มกำลัง และต่อเนื่อง

วันพรุ่งนี้ (13 ม.ค.) บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงภาคเอกชนเจ้าของตึกสูง จะหารือถึงแนวทางรับมือฝุ่นละออง PM2.5 โดยอาจจะมีการระดมฉีดพ่นน้ำบนดาดฟ้าอาคารเหมือนเมื่อปีที่แล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่สัญจรไปมาและประชาชนที่อยู่รอบข้างอาคารเหล่านี้