ข่าวภาคค่ำ

สทนช.เผยค่าความเค็มน้ำสูงเกินมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เผยพบค่าความเค็มของน้ำอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาบางแห่งสูงเกินมาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

เป็นการสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ ซึ่งพบว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 42 ส่วนแม่น้ำสายหลักภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง โดยเฉพาะภาคเหนือ และแม่น้ำโขงที่น้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยวิกฤต รวมถึงต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พบค่าความเค็มด้านอุปโภคบริโภคที่สถานีสำแล ปทุมธานี อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่บริเวณปากแม่น้ำถึงปากเกร็ด นนทบุรี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงอยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวัง และค่าออกซิเจนละลายน้ำก็ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับมาตรการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา และน้ำอุปโภคบริโภค สทนช. ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ตรวจพบแหล่งน้ำขนาด 2-3 ไร่ มากกว่า 140,000 บ่อ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเตรียมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป

ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณภาพน้ำทำน้ำประปา เพราะทางการมีมาตรการผลักดันน้ำเค็มในช่วงน้ำทะเลหนุนเป็นขั้นตอน และทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ