ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : เริ่มเจาะแล้วบ่อบาดาลระบบ RBF

ช่วงเกิดภาวะวิกฤตน้ำเค็มรุกและฤดูแล้ง มีการเสนอแนวคิดเจาะบ่อบาดาลระบบ RBF ที่ให้ได้น้ำตลอดทั้งปี ติดตามจากรายงาน

บ่อบาดาลระบบ RBF เป็นระบบสูบน้ำผสมระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ซึมผ่านชั้นกรวดทรายสู่ชั้นน้ำบาดาลที่ดึงน้ำจากแม่น้ำ ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดคุณภาพน้ำ ลดการปนเปื้อนจากน้ำผิวดินได้ดี

บ่อบาดาล ระบบ RBF มีทั้งบ่อแนวนอนและแนวดิ่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่มีมากหรือน้อย อย่างในเยอรมนีใช้บ่อแนวดิ่ง ที่มีการเจาะเรียงกัน 72 บ่อ ลึก 20-40 เมตร ห่างจากแม่น้ำ 150 เมตร มีอัตราการสูบ 35,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือที่สหรัฐอเมริการใช้บ่อแนวนอน ที่เจาะบ่อบาดาล 1 บ่อ แต่ต่อท่อกรองออกทางด้านข้าง 7 ท่อ ผลิตน้ำได้ 76,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สำหรับประเทศไทยมีการนำมาใช้บ้างแล้ว ในอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่มีการนำระบบ RBF แบบบ่อแนวดิ่งมาใช้ เพราะต้องการคุณภาพน้ำที่ดี และมีน้ำตลอดสำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ในความรับผิดชอบของภาครัฐ ได้มีการศึกษาอย่างรอบด้าน จนได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว 12 พื้นที่ริมแม่น้ำ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ที่สามารถสูบและผลิตน้ำ เพื่อใช้ผลิตประปา ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

ล่าสุด เริ่มดำเนินการเจาะสำรวจแล้ว ที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยา 2,600 เมตร เป็นบ่อ RBF แนวดิ่ง จำนวน 2 บ่อ ผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอ และได้น้ำจืดที่สามารถส่งให้ผลิตน้ำประปาในช่วงวิกฤตน้ำเค็มได้ และช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

ทั้งคาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน - 1 เดือนครึ่ง ในการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งระบบ