สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : หารือยุติปัญหาทิ้งร้างอาคารอบสมุนไพร อบจ.สมุทรสงคราม

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามอีกบทบาทการทำหน้าที่สื่อมวลชนของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ในการติดตามตรวจสอบโครงการอาคารส่งเสริมสุขภาพโดยการอบสมุนไพร ของ อบจ.สมุทรสงคราม ก่อสร้างเสร็จเกือบ 4 ปี แต่เหตุใดไม่เคยเปิดใช้งาน ปัญหานี้มีบทสรุปวิธีแก้ไขปัญหาแล้ว