สนามข่าว 7 สี

พิษภัยแล้ง! ก.เกษตรฯ ขอชาวนางดปลูกข้าวนาปรังเพิ่ม หลังเสียหายกว่า 8 แสนไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือชาวนางดปลูกข้าวนาปรังเพิ่ม หลังหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง นาข้าวเสียหายไปแล้วกว่า 800,000 ไร่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นห่วงเกษตรกรใน 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งนี้ไปแล้วกว่า 2.25 ล้านไร่ ทั้ง ๆ ที่กระทรวงเกษตรฯ แจ้งแล้วว่าไม่มีแผนการปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปีนี้กรมชลประทานไม่มีน้ำเพียงพอสนับสนุน จึงขอให้ผู้ที่คิดจะปลูกข้าวนาปรัง หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ การแย่งน้ำภาคการเกษตร และหากต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง หรือซื้อน้ำเพื่อเลี้ยงต้นข้าว ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก

ขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะเสียหายกว่า 50% หรือราว 800,000 ไร่ จากพื้นที่ที่ปลูกแล้ว 1.6 ล้านไร่ เนื่องจากกรมชลประทานไม่มีน้ำส่งให้นาปรัง โดยเกษตรกรลงทุนปลูก 5,564 ล้านบาท แต่มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 4,129 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ปลูกอีก 1.59 ล้านไร่ จะเสียหายมากถึง 80% คิดเป็น 1.27 ล้านไร่ เกษตรกรลงทุนไปแล้ว 5,658 ล้านบาท แต่มูลค่าความเสียหายจะสูงถึง 6,662 ล้านบาท จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นแทน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้